HomeOgólnopolski Festiwal

Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego

 

Ogólnopolski Festiwal  Folkloru Miejskiego w Piotrkowie rozpoczął swoje „istnienie” w 2005 roku i stał się  największą i najbardziej prestiżową imprezą o tej tematyce w Polsce. Jest przeglądem sztuki kapel podwórkowych działających w instytucjach kultury z całego kraju.

Centralne położenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz dogodne powiązania komunikacyjne powodują, iż rokrocznie na Festiwal przyjeżdżają kapele z całej Polski. Znamienne jest to, że z roku na rok jest ich coraz więcej.

 

Średniowieczne "radio"

 

Już w średniowieczu znana była instytucja Grajka Ulicznego oraz Wędrownych Śpiewaków, zwanych Trubadurami, Minstrelami czy wreszcie, w Skandynawii Skaldami. Ich twórczość pełniła wówczas rolę zbliżoną do tej, jaką spełniają obecnie media. W swych pieśniach i balladach roznosili oni po najodleglejszych krainach wieści o najróżniejszych wydarzeniach.

 

Kultura podwórkowa, czyli nie masz cwaniaka, nad takiego śpiewaka.

 

Po wielu wiekach przekształceń stało się to podwaliną formy tradycji muzycznego folkloru miejskiego. W wieku XIX zaowocowało to wykształceniem się istniejącego do dziś elementu kultury masowej w postaci kapel podwórkowych. Owe kapele z czasem nierzadko nabierały waloru wysokiej klasy zespołów estradowych, pełniąc w swej twórczości taką rolę, jaką niegdyś uprawiali miłośnicy tradycji.

Kapele podwórkowe to zjawisko znane w krajobrazie Warszawy, Łodzi, Krakowa i innych polskich miast, ale przede wszystkim Lwowa, gdzie, od ponad stu lat, niemal każda ulica miała swoją kapelę. Nazywano ich różnie: w Krakowie czy Łodzi byli to andrusi, w Warszawie - cwaniacy, a we Lwowie - batiarzy. Ubierali się w kolorowe spodnie, często przykrótkie i marynarki, a nieodłącznym atrybutem była czapka z daszkiem w kratę (tzw. oprychówka) oraz apaszka. Tradycyjnie w kapeli podwórkowej używano następujących instrumentów: akordeon (cyja), banjo mandolinowe  (patelenka),  gitara (bradura), skrzypce (łupy), klarnet (patyk), kontrabas (basidło) oraz instrumenty perkusyjne.

 

Wyzwania współczesności

 

Kapele biorące udział w Festiwalu, mimo iż mają już charakter zespołów estradowych, potrafią jednak pielęgnować tradycję i tożsamość swoich regionów i miejscowości.

W warstwie muzycznej bazują one na dorobku starszego od miejskiego - folkloru wiejskiego. Najzdolniejsi ich kierownicy i członkowie komponują i tworzą teksty bardzo udanych ballad, piosenek i kupletów, tak jak to robiły dawne kapele. Poszerzając stale swój repertuar, starają się również zachować tradycyjne instrumentarium z danej okolicy (tej, z której pochodzą lub do specyfiki, której nawiązują) a także charakterystyczny ubiór. Nie można przecież również zapominać o tym elemencie,  który w niezwykle dużym stopniu determinuje charakter kapeli, a więc o używanej przez nią gwarze, mającej ogromny wpływ na stopień oryginalności jej programu. Z tym ostatnim elementem bywa najtrudniej, ponieważ jest ona obecnie w zaniku.

Cennym zjawiskiem w opracowywanych utworach jest aranżacja instrumentalno–wokalna, a programy mają charakter zwyczajów z dawnej tradycji. Folklor miejski jest żywą tkanką podatną na wszelkie nowinki, ma więc prawo się zmieniać i ewoluować, pod jednym wszakże warunkiem: tak, aby nie zatracił on swej tożsamości - regionalnej odrębności - własnego charakteru. Dlatego też organizatorzy Festiwalu dbają o oryginalność folkloru miejskiego – różnego w regionach w Polsce, a przez to wzbogacamy dorobek kulturalny tak naszej Ojczyzny, jak i całej Europy.

 

Festiwal

 

Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego to obecnie najważniejszy, największy Festiwal tego typu w Polsce. Jest nie tylko przeglądem aktualnej twórczości zaproszonych artystów, ale to także warsztaty i panele dyskusyjne.

Głównym celem Festiwalu jest propagowanie folkloru miejskiego przejawiającego się w tradycyjnym ulicznym i podwórkowym muzykowaniu. Festiwal pozwala również na konfrontację dokonań artystycznych kapel, wymianę doświadczeń i pomysłów podnoszących atrakcyjność i widowiskowość ulicznych, podwórkowych i jarmarcznych spektakli. Jest próbą dokonania swoistej symbiozy współczesności z tradycją folkloru miejskiego. Festiwal stwarza odpowiednie warunki do tworzenia specyficznego produktu artystycznego jak i jego prezentacji.

 

 

 

.

PATRONATY:

  • MINISTER KULTURY
    I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  • WOJEWODA ŁÓDZKI
  • PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  • PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:


Kontakt

Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA"

ul. Działkowa 6/21
97-300 Piotrków Tryb.

 

tel. 44 712 56 04 
tel. 505 847 612 

e-mail: agrafa@agrafa.org.pl

O nas

Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA zostało zarejestrowane w KRS dnia 30 kwietnia 2008 roku pod nr 0000305138


NIP 771-27-86-064

Regon 100515646

PKO Bank Państwowy SA
nr konta:
40 1020 3916 0000 0202 0260 6390